#461 You Don’t Know Me

Ten years from now, make sure you can say that you chose your life, you didn’t settle for it. –…

#460 3Am

Bạn làm cái éo gì vào lúc 3h sáng ? Sự thực là mình đã ngủ ngoan như lợn từ…

#459 Be one of the first

“If I’m an advocate for anything, it’s to move. As far as you can, as much as you can. Across…

#458 accidentally by chance

Xung quanh khá nhiều chuyện hãm l đéo vui từ khách hàng hứa lên hứa xuống thanh toán mà ko…

#457 View From Within

:)) Thật nhạt nhẽo khi cái post éo nào cũng bắt đầu bằng chuyện thời tiết tuy nhiên mình không…

#456

Thiệt thì hôm nay mình không được vui cho lắm, và kiểu cố làm ra vẻ vui vẻ tăng động…

#455 Những nút thắt

Hồi trước ở nhà, phòng của mình là một cái gác lửng,cao m rưỡi, đi phải khom khom đầu, cái…

#454 Say

Say rượu vang luôn là một thứ gì đấy thiệt là vcl :)) Thiệt Mình ít khi say sml vì…