#256

# #256
Nhiều khi cảm thấy lòng bình yên như mặt hồ, không một gợn sóng, không một cơn gió, không một bóng tăm sủi nước nhưng bên dưới thì ồn ã xoay vần, giống như trăm ngàn con xoáy nước đan vào nhau.

24150_1199967254208_8113199_n.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.