#302 Lucky Last

Con người ngu ngốc của mình đôi khi tự tin thái quá nên dẫn đến những tình huống không thể chấp nhân được.
May mắn đã mỉm cười lần này.
Lần sau đừng ngu nữa Ngô ạ.

Just wanna say sorry for anything

gn-dim-314847.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.