Những câu hỏi ? – 1

Có những ngày bạn cảm thấy như l thì rốt cuộc là nên đi tập/ nên ăn ngon xong đi ngủ/ nên tiếp tục kiếm chỗ ngồi làm việc/ hay kiếm ai đấy chỉ để nói chuyện ???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s