#447 Happier

“I can promise that the life here at the Aon Training Complex is a good life.” > Suy cho cùng … More

#446 Nevermind ?!

Well, thiệt đéo dễ chịu tí nào khi đang trong mood hăm hở vui vẻ đi làm, xử lý đống … More

#445 Master of None

Mình rời nhà đi trong chuyến thứ N, mỗi chuyến đi là một kiểu cảm xúc khác nhau, khi thì … More

#442 9pm

Lam Trường 9PM Live Anh Trường mới có serries mới, nghe mãi mới thấy có một bài nghe được là … More

#441 Coming Back

Ask people directly for what you need from them. More quality time with your partner, some support on your latest … More

#440

Now all you can do is wait. It must be hard for you, but there is a right time for … More

#439 Leave a Light On

Lost track of time :d Cuối cuần của mình trở nên rất vui khi mà thoát ra hoàn toàn khỏi … More