Let bygones be bygones

Let bygones be bygones Dạo này mình cảm thấy mọi thứ trở lại nhẹ nhõm một cách hiếm có ngỡ … More

#110

#110   13 Tháng 9 2013 lúc 17:33 · Văn phòng 1.11 pm thứ 6 ngày 13.   Thật ra cũng … More

#5

Đã một khoảng thời gian từ khi mình xoá những cái post hằn học đầy khó chịu trên cái blog … More

#1

Mình đã dọn sang đây từ cái blog cũ đầy dẫy ngổn ngang mệt mỏi. Không viết nhiều nhưng tự … More