Sunny Day

Một ngày sáng sủa tháng 4. Mình cảm thấy nhẹ nhõm, mọi thứ bình yên, giống như lướt sóng đến … More

#237

# #237 Sau cái cơn trầm cảm kéo dài cả tuần qua thì cuối cùng nó cũng chấm dứt với … More

The Red Circle

The Red Circle: My Life in the Navy SEAL Sniper Corps and How I Trained America’s Deadliest Marksmen: Câu chuyện … More

Loneliness is a feeling, so I let the feeling be and do what it does. Sometimes it hangs around for … More