Sunday

Sunday Mình luôn luôn nhớ lời của thầy Terry Gibson dậy lớp Managerment – MMM132 của mình vào một sáng … More

Keep it off

Keep it off Không khí mùa thu không át lại nước cái cảm giác ngột ngạt mệt mỏi làn toản … More

Autumn Coming in town

Sáng nay nghe như mùa thu đến thiệt rồi. Nhưng mùa thu lạnh lẽo heo hắt chóng tàn này sẽ … More

Diet Mountain Dew

Diet Mountain Dew You’re no good for me Baby you’re no good for me Cuối tuần của mình trôi qua … More

Có một cơn mơ kì lạ Về những hồn ma và những lời nói thầm thì cô độc bước chân … More