ĂN CƠM MỘT MÌNH

(( Tản văn Nguyễn Ngọc Tư )) Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, bạn bỗng hay mơ … More

Modern heartbreak is

Modern heartbreak is “read at 9:13 p.m.” when it’s 9:40. it’s unliked photos, it’s blocking and unblocking and blocking and … More

Giữ ký ức

Mình đọc post này từ 2013- mỗi năm đều đọc lại và vẫn thấy buồn.