#Ảnh cũ: Melbourne

Có thời gian hồi chưa dùng insta ngày nào mình cũng chụp mấy cái ảnh rồi up kèm cap lên … More

Chó ở Yangon

Mình thích ôm máy ảnh đi lang thang ngắm nhìn mọi thứ chuyển động, cuộc sống chậm dãi dần dần … More