#469 Mưa phùn và lạnh

Hơn một tuần cứ bứt rứt chân tay định type luyên thuyên về mọi thứ nhảm nhí diễn ra hàng…

#466

Mỗi lần đi về nhà mình lại chông chênh ngồi trên chuyến tàu cuối, đường về nhà cũng xa tương…

#461 You Don’t Know Me

Ten years from now, make sure you can say that you chose your life, you didn’t settle for it. –…

#460 3Am

Bạn làm cái éo gì vào lúc 3h sáng ? Sự thực là mình đã ngủ ngoan như lợn từ…